logo

Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 3700621209
Điện thoại: 02743652326
Ngành nghề
 • Trồng cây cao su
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Khai thác gỗ
 • Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Thu gom rác thải độc hại
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Hoạt động công ty nắm giữ tài sản
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Nam Tân Uyên
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3700621209
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Quản Lý Khu Công Nghiệp Sáng Tạo Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316271912
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị & Khu Công Nghiệp Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316405796
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Việt Nam - Xí Nghiệp Tân Á
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300381564-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp Tân Bình
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702068452
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Khu Công Nghiệp Quảng Nam
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4001144442
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Khu Công Nghiệp Phương Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106920984
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Khu Công Nghiệp & XD Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800753066
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Khí Công Nghiệp Khu Vực 1 Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500655590
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Tân Uyên
🏢 Địa chỉ: Lai Châu
Mã số thuế: 6200094503
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Thái Bảo Tân Uyên
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702487421
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tân Uyên
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702750094
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Nam Uyên
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102217139
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Năng Lượng Tân Uyên
🏢 Địa chỉ: Lai Châu
Mã số thuế: 6200099283
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT PT Bất Động Sản Bắc Tân Uyên
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702830977
Tìm gần giống
🔎 Search more