logo

Chi Nhánh Sông Đà 903 - Công Ty Cổ Phần Sông Đà 9 Tại Huyện Than Uyên

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0100845515-019
Điện thoại:
Ngành nghề
  • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
  • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác
  • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
  • Xây dựng nhà các loại
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
  • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sông Đà Thăng Long M Tại TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3300730450-004
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sóng Thần Tại TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0101077087-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Sông Đà 901 - Công Ty Cổ Phần Sông Đà 9
🏢 Địa chỉ: Gia Lai
Mã số thuế: 0100845515-021
Tìm gần giống
Chi Nhánh Sông Đà 9.10 Công Ty Cổ Phần Sông Đà 9
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 0100845515-018
Tìm gần giống
Chi Nhánh Sông Đà 907 - Công Ty Cổ Phần Sông Đà 9
🏢 Địa chỉ: Tuyên Quang
Mã số thuế: 0100845515-010
Tìm gần giống
Chi Nhánh Sông Đà 905 - Công Ty Cổ Phần Sông Đà 9
🏢 Địa chỉ: Lào Cai
Mã số thuế: 0100845515-013
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sóng Việt Tại Đà Nẵng
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0304994949-003
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4.05 Tại Lai Châu
🏢 Địa chỉ: Lai Châu
Mã số thuế: 5900189325-012
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sông Đà 9.06 Tại Lào Cai
🏢 Địa chỉ: Lào Cai
Mã số thuế: 0101437741-005
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sông Đà 7.04 Tại Hoà Bình
🏢 Địa chỉ: Hòa Bình
Mã số thuế: 5500296523-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4.09 - Tại Sơn La
🏢 Địa chỉ: Sơn La
Mã số thuế: 5900189325-014
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sông Đà 3 Tại Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 5900189364-011
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sông Đà Nam Long Tại Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 5400352083-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sông Đà Đất Vàng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3500821948-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sông Đà 4 TP. Hà Nội
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 5900189325-009
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sông Đà - Thăng Long TP. Hà Nội
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102093571-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh TP. Hồ Chí Minh Công Ty Cổ Phần Sông Đà - Việt Hà
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0104220391-002
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM XD & PT Sông Đà TP. Hà Nội
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102362880-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Khu Công Nghiệp Sóng Thần
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3700798439-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt Tại TP. Hồ Chí Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 5800000696-002
Tìm gần giống
🔎 Search more