logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Nam Đô

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0313591819
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Trồng cây cao su
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Khai thác gỗ
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Vận tải hàng hóa đường sắt
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Dịch vụ ăn uống khác
 • Dịch vụ phục vụ đồ uống
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Nam Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313591819
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302711137
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Gia Phú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305269936
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Phú Quốc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1701265782
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà & Đô Thị Hud Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305041811
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200268484
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Hqt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104864981
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Gas Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102349865
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Mới
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201552470
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Tsh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105353676
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Đắc Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0801143401
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà & Đô Thị Huế
🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 3301612428
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Đất Việt
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0801140753
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Số 01
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801723519
Tìm gần giống
🔎 Search more