logo

Công Ty Cổ Phần Đô Thị Xanh

🏢 Địa chỉ: ô 25 Lô 2 Khu Đền Lừ 1, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Mã số thuế: 0102459339
Điện thoại:
Ngành nghề
  Công Ty Cổ Phần Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0102459339
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0314426744
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Lộc Xanh
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310065575
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD & PT Đô Thị Sài Gòn Xanh
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0314766807
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0305093062
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0309818150
  Tìm gần giống
  Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Đô Thị Lộc Xanh
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0310065575-001
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0315288293
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT SX XD Môi Trường Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0313739952
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đô Thị Xanh Văn Giang
  🏢 Địa chỉ: Hưng Yên
  Mã số thuế: 0901051095
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đô Thị Xanh Hà Giang
  🏢 Địa chỉ: Hà Giang
  Mã số thuế: 5100485491
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đô Thị Xanh Hoàng Nguyên Hưng
  🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
  Mã số thuế: 0401752021
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Nhà Ở Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
  Mã số thuế: 2802679358
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0108750336
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0108610554
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Sinh Thái Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106740149
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0104766078
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần TM & XD Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0105855073
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0101476878
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Phố Xanh
  🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
  Mã số thuế: 0401797706
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & DV Đô Thị Xanh
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0108139208
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Eco Đất Xanh
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0108192699
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Hòa Bình Xanh
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0500446875
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Cây Xanh Đô Thị Đại Phúc
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0315926482
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh Sài Gòn
  🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
  Mã số thuế: 0316575396
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Màu Xanh Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
  Mã số thuế: 1702142423
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Cây Xanh & DV Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0105338558
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Cây Xanh Đô Thị Phú Thọ
  🏢 Địa chỉ: Phú Thọ
  Mã số thuế: 2600994413
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Cây Xanh Đô Thị Bảo An
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0104675889
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Môi Trường Cây Xanh Đô Thị - Vpt
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0105863042
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Cảnh Quan Xanh Đô Thị
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0107431898
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Phát Triển Đô Thị Xanh T & Q
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106318674
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh Thanh Xuân
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0108596740
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Cây Xanh Đô Thị & ĐT XD TMT
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0108782105
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Đô Thị Phổ Yên
  🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
  Mã số thuế: 4601145381
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh Toàn Cầu
  🏢 Địa chỉ: Bình Thuận
  Mã số thuế: 3401134415
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Phát Triển Cây Xanh Đô Thị 1
  🏢 Địa chỉ: Nghệ An
  Mã số thuế: 2901877907
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh Quảng Ninh
  🏢 Địa chỉ: TP. Móng Cái
  Mã số thuế: 5702079225
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần XD & Cây Xanh Đô Thị Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0103223706
  Tìm gần giống
  Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Đô Thị Xanh Hà Nội
  🏢 Địa chỉ: Hà Nội
  Mã số thuế: 0106915416
  Tìm gần giống
  🔎 Search more