logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Sài Gòn

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0312175439
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312175439
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khu Đô Thị Mới Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304974420
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Đô Thị Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314493003
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khu Công Nghiệp & Đô Thị Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316641345
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302669340
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nhà & Đô Thị Hud Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305041811
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Pvv Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310797089
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vidifi Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312467142
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Idcorp Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313544985
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hòa Bình Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309966991
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Việt Mỹ Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311172925
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Nhà Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312254088
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Icc Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313898423
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc & Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313291276
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Vidifi Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312467142-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Viễn Thông Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313353500
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cầu Đường Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313365915
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Xuân Mai Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314337445
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác & Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313417338
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Anh Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314216747
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Công Nghiệp Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313837558
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Liên Việt Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313679693
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Á Châu Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312197432
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bất Động Sản Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313374451
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & Vật Liệu Xây Dựng Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303296028
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đô Thị Sài Gòn Việt Phố
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311402135
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT Đô Thị Sài Gòn Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312500819
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn Austar
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313889002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn Tower
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313322968
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Đầu Tư Kỹ Thuật Xây Dựng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303187903
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn 3
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309586742
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Phú Hữu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314984971
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Viễn Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312553377
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tư Vấn Đầu Tư XNK Sài Gòn Pt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311324381
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Sài Gòn Trung Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309135595
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư & PT Sài Gòn Cường Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313365400
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Mới Nguyễn Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313612709
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Tư Vấn Đầu Tư XNK Sài Gòn Pt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311324381-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Sài Gòn - Mekong
🏢 Địa chỉ: Long An
Mã số thuế: 1100765607
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101602240
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Đầu Tư & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Cao Bằng
Mã số thuế: 4800145033
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104858057
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Đô Thị Bắc Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102817344
Tìm gần giống
🔎 Search more