logo

Công Ty Cổ Phần Đo Đạc XD TM DV Đại Việt An

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0309478049
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Phá dỡ
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Vệ sinh chung nhà cửa
 • Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc XD TM DV Đại Việt An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309478049
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc - XD - DV - TM Địa Việt An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303281751
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc Bản Đồ & XD TM Hà An
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107620655
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - TM & DV Đại An
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802297694
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM - DV, ĐT & XD Đại An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901968777
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc XD DV An Bình Châu
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310582943
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc - XD - TM - DV Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đo Đạc - XD - TM - DV Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133-003
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đo Đạc XD TM DV Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Địa Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311282149
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Minh Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315108014
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Địa Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311282149-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM & DV Đại Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304261772
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc XD TM An Phúc Thịnh
🏢 Địa chỉ: Huyện Long Thành
Mã số thuế: 3603793932
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV & ĐT XD Đại Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801700693
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XNK XD TM & DV Việt Đài
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3002027972
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD DV & TM Đại Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108462962
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD, DV & TM An Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106892952
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & DV TM An Việt Hải Phòng
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201976810
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Đo Đạc Bản Đồ Đại An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305257659
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH MTV TM DV Đo Đạc Bản Đồ Đại An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305257659-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc & XD Thái An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309612470
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV TM DV Đo Đạc Bản Đồ Đại An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305257659-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Dịch Vụ Đo Đạc Đại An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309529487
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & Đo Đạc Khánh An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306009433
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM - DV - TV - XD - TK - Đo Đạc Hồng Ân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316246306
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TK Đo Đạc TM DV Phú Bình An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304077452
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & Đo Đạc Khánh An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306009433-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV Đắc Hòa An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314706188
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cơ Khí XD TM DV VT Đại An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313219382
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TV XD & DV Việt An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315448282
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DL Tân Đại An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310856714
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV An Phúc An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316351967
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Cơ Khí XD TM DV VT Đại An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313219382-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Vi An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316003800
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Triệu Ấn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315327496
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Tân Thiện An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313266939
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD & XNK Gia An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316621596
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV XD Phúc An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315602167
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV VT Việt Hải An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310070864
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM & DV Thiên Ấn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304083960
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư XD Kiến An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313121387
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - XD - TM - DV Phước An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314414107
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Khánh An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313533888
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV SX XNK Đá Việt Ấn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313063505
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Bất Động Sản Kiến An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305827531
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV SX XNK Đá Việt Ấn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313063505-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM DV XD Thiết Bị Y Tế Thái An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310319886
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc Bản Đồ & XD Hà An
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106083101
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc & TK XD 79 Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901990099
Tìm gần giống
🔎 Search more