logo

Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Địa Long

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0311282149
Điện thoại: 0909477796
Ngành nghề
  • Xây dựng nhà các loại
  • Phá dỡ
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Địa Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311282149
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Địa Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311282149-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM XD TK Đo Đạc Minh Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315108014
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc - XD - DV - TM Địa Việt An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303281751
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Địa Ốc Song Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302545063
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Địa Ốc Hoàng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310426302
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV TK XD Phi Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310211699
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Phát Triển Địa Ốc Hưng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316296988
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc, TK & XD Minh Long
🏢 Địa chỉ: Thái Bình
Mã số thuế: 1001015057
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK XD Đo Đạc Thương Mai DV Đức Sang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314378748
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc - XD - TM - DV Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đo Đạc - XD - TM - DV Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133-003
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đo Đạc XD TM DV Đô Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305716133-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc XD TM DV Đại Việt An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309478049
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Địa Ốc Song Long - Chi Nhánh Tân Uyên
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 0302545063-002
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Đo Đạc Địa Chất Cửu Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311070271
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Đo Đạc TM Hoàng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309521576
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Đo Đạc - TK XD - DV Bất Động Sản Hoàng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310218510
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH Đo Đạc TK XD DV Bất Động Sản Hoàng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310218510-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD & Đo Đạc An Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313733051
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK XD Địa Ốc Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310474810
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK XD & TM Smc Phú Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314362480
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư - TK XD - TM Minh Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313902408
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TV TK XD DV Bất Động Sản Thuận Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312647755
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV SX TK Thời Trang Nguyễn Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310392798
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV - TM - XD Nam Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315750493
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Nguyên Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310041038
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Giáng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302398316
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - TM - DV Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302145185
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM XD Hiệp Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305436513
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV & TM XD Bình Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306230850
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD XNK Bảo Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315215859
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD TM DV Ngọc Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316291595
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Linh Hoàng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313553443
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Bảo Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313722684
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV Tân Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313451963
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Lắp Đặt Cơ Điện Vạn Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312389511
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD - TM DV Việt Song Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301529862
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư PT XD Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313055656
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM Vật Liệu XD Kim Ngân Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308382584
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM DV XNK Vạn Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310698680
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đo Đạc & TV TK Đông Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108339567
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK XD & TM Thăng Long
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106493034
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Địa Thành Long
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0801141820
Tìm gần giống
🔎 Search more