logo

Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Trần Trung

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 5400465249
Điện thoại: 0394208552
Ngành nghề
 • In ấn
 • Dịch vụ liên quan đến in
 • Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
 • Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Trần Trung
🏢 Địa chỉ: Hòa Bình
Mã số thuế: 5400465249
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Kiên Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108680054
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM Tổng Hợp Quang Trung
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802616245
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Bảo Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0400536959
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Hiền Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901994255
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Thành Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106983832
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3001686436
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Nam Trung
🏢 Địa chỉ: Quảng Bình
Mã số thuế: 3101046775
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Hoàng Trung
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201573755
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Kiên Trung
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701891032
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV DV TM Tổng Hợp Đức Trung
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0601102246
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Tín Minh Trung
🏢 Địa chỉ: Bình Định
Mã số thuế: 4101462583
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tổng Hợp TM & DV Bắc Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 3301606054
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xây Lắp Tổng Hợp & DV TM Thành Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900851399
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DV Tổng Hợp Bắc Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901217682
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần PT TM DV Tổng Hợp Miền Trung
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0402103615
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Tổng Hợp Hai Bà Trưng
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0100635444
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Quốc Trần
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314187422
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV & TM Tổng Hợp Trung Lập
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315796970
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Trần Bảo Tín
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315023924
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV VT & TM Tổng Hợp Trung Hải
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313122126
Tìm gần giống
Công Ty TNHH KD TM DV Tổng Hợp Trung Tín
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315302290
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Trần Trương
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0400228337
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Trần Anh
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201815901
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Trần Vũ
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801600917
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Trần Khánh
🏢 Địa chỉ: Quảng Bình
Mã số thuế: 3101029699
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Trần Bình
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2300788498
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Trần Tùng
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400851859
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Nguyễn Trần
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0402017243
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Trung Anh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103488727
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Trung Dũng
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3001754527
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV Tổng Hợp & TM Trung Nguyên
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3002020790
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Trung Ý
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103946769
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Trung Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3001686757
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV & TM Tổng Hợp Trung Hiếu
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102705305
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Trung Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106318699
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM Tổng Hợp & DV VT Trần Vũ
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106361599
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Tổng Hợp Trung Ninh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104385749
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Trung Nam
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901680918
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TM Tổng Hợp Trung Anh
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800816707
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Trung Thắng
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101333083
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV & TM Tổng Hợp Trung Anh
🏢 Địa chỉ: Quảng Bình
Mã số thuế: 3101028504
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Trung Nguyên
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3001942898
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM Tổng Hợp Trần Gia
🏢 Địa chỉ: Bình Định
Mã số thuế: 4101502236
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV Tổng Hợp Trần Gia
🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 3301637976
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV PT Tổng Hợp Trung Kiên
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201886074
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Dana Trung Hiếu
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401556154
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Bắc Trung Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106872956
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & DV Tổng Hợp Hoàng Trung Quang
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4001086800
Tìm gần giống
Công Ty TNHH KD TM Tổng Hợp & DV Trung Hiếu
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108235039
Tìm gần giống
🔎 Search more