logo

Công Ty TNHH Tư Vấn XD & Kiến Trúc Đô Thị Tây Bắc

🏢 Địa chỉ: Phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái, Yên Bái
Mã số thuế: 5200887349
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động kiến trúc
 • Hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
 • Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
 • Quảng cáo
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Hoạt động nhiếp ảnh
Công Ty TNHH Tư Vấn XD & Kiến Trúc Đô Thị Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Yên Bái
Mã số thuế: 5200887349
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư PT Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301753938
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Khảo Sát Tư Vấn TK XD Kiến Trúc & Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302541365
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & XD Nam Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105023974
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc & XD Đông Bắc
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701818473
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc XD & TM Việt Bắc
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4600902487
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & XD Việt Bắc
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601237441
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313959242
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn & Thiết Kế Kiến Trúc Đô Thị Mới
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302634394
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị Miền Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313959242-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Kiến Trúc Đô Thị Hoàng Gia
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310998613
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Kiến Trúc & XD Đô Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303566411
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc & DV Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Bình Định
Mã số thuế: 4101291539
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900832124
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị Acc
🏢 Địa chỉ: Yên Bái
Mã số thuế: 5200265997
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & PT Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102266182
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4600937761
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Kiến Trúc & PT Đô Thị Qn
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700567266
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị Khánh Hòa
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4200519921
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc Đô Thị Cửa Lò
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901739576
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Đầu Tư PT Kiến Trúc Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0100105126
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD Kiến Trúc Đỏ
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401006697
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Kiến Trúc & XD Art Thi
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401540002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & XD An Do
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106160998
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & XD Bắc Hải
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107912619
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & XD Bắc Khánh
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601322665
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & XD Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105383920
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiến Trúc & XD Bắc Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101881393
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc, Thi Công XD & TM Long Vũ
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103702681
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Đo Đạc Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313682657
Tìm gần giống
🔎 Search more