logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tây Ninh

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 3900304849
Điện thoại:
Ngành nghề
  • Trồng cây cao su
  • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
  • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
  • Thoát nước và xử lý nước thải
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
  • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
  • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
  • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tây Ninh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3900304849
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tây Ninh
🏢 Địa chỉ: Tây Ninh
Mã số thuế: 3900304849-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bắc Ninh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313104744
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Phú Ninh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304698474
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thành Ninh
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701551558
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Trực Ninh
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0600829007
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Quảng Ninh
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701638368
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Khang Ninh
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500308822
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Trường Ninh
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701662868
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tây Phương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304700148
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ninh Giang
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303609672
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Đại Tây Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312783839
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tây Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 3900328254-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Sơn Tây
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106156381
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tây Sơn
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901624222
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tây Thành
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801293457
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Tây Nam
🏢 Địa chỉ: Tây Ninh
Mã số thuế: 3900328254
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Thành Tây
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104810496
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Hà Tây
🏢 Địa chỉ: Hưng Yên
Mã số thuế: 0500549528
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Ninh Sơn
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400811870
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tây Nam
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1700592018
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đông Tây
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4000801462
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1800536828
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tây Hồ
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101910291
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Lai Châu
Mã số thuế: 6200004041
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Tư Vấn Xây Dựng Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800904653
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800991427
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Tây Nam
🏢 Địa chỉ: Đồng Tháp
Mã số thuế: 1401222315
Tìm gần giống
🔎 Search more