logo

Công Ty Cổ Phần TM & XD Hạ Tầng Đô Thị Thủ Đô

🏢 Địa chỉ: Số 16 phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mã số thuế: 0106732959
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao
 • Thoát nước và xử lý nước thải
 • Thu gom rác thải không độc hại
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
 • Vệ sinh chung nhà cửa
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công Ty Cổ Phần TM & XD Hạ Tầng Đô Thị Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106732959
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Hạ Tầng Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105146422
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK & XD Hạ Tầng Đô Thị Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312445565
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK & XD Hạ Tầng Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105129346
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Đô Thị & XD Cavaco
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105214520
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD PT Hạ Tầng & Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105805065
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD - DV Hạ Tầng Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400861487
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Hạ Tầng Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105200207
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK & XD Hạ Tầng Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105813700
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn PT XD Hạ Tầng Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0600964285
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & PT Hạ Tầng Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hòa Bình
Mã số thuế: 5400321254
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & PT Hạ Tầng Đô Thị Đức Trí
🏢 Địa chỉ: Thái Bình
Mã số thuế: 1001133780
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TV & XD Hạ Tầng Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0109501999
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & PT Hạ Tầng Đô Thị Hồng Quang
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106091783
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Đô Thị Hà Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104737969
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD XNK & TM Thủ Đô Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108149277
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & TV ĐT XD Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105940025
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & XD Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101309193
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD Đô Thị & TM Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103019556
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM & PT Đô Thị Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106057768
Tìm gần giống
VPĐD TP. Hồ Chí Minh - Công Ty Cổ Phần Công Nghệ XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0102603864-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD PT Hạ Tầng Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105909843
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & PT Hạ Tầng Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105019689
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101230881
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DT XD Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107551507
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - ĐT & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108653533
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần KD XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107007992
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & DV TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107350303
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần PT XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106625604
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102603864
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103701222
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD Số 2 Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108143860
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Tổng Hợp Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101273959
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101414462
Tìm gần giống
🔎 Search more