logo

Công Ty Cổ Phần XD TM DV Quốc Tế Đại Ngọc

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0313267869
Điện thoại:
Ngành nghề
  • Sửa chữa máy móc, thiết bị
  • Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
  • Xây dựng nhà các loại
  • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
  • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
  • Phá dỡ
  • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
  • Quảng cáo
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Quốc Tế Đại Ngọc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313267869
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DV Quốc Tế Hồng Ngọc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106878732
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn PT XD TM Quốc Tế Hồng Ngọc
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1800503269
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Quốc Tế Ngọc Viễn Đông
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313263409
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV Quốc Tế Đại Hùng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304686422
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Quốc Tế Đại Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302699634
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Quốc Tế Đại Tùng Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316446898
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX DV TM XD Quốc Tế
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316627904
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV Quốc Tế Đại Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302699634-005
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần SX TM DV Quốc Tế Đại Hùng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304686422-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV Quốc Tế Đại Thăng Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302699634-009
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX XD & TM DV Quốc Tế THB
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315039949
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM & XD Sài Gòn Quốc Tế
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305221363
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Quốc Tế Đức Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311876777
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần TM DV XD Quốc Tế Đức Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311876777-001
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần DV TM & XD Sài Gòn Quốc Tế
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305221363-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Quốc Tế Đại An
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105311940
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Quốc Tế & XD Đại Phát
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108546813
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Quốc Tế Ngọc Châu
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 0108256984
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Quốc Tế Đại Cát Lộc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107009862
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & DV Quốc Tế Đại Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108008526
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Quốc Tế Đại Phúc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108489555
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM Quốc Tế Đại Dương
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2301001554
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM Quốc Tế Đại Phát
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901965712
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD & TM Quốc Tế Nam Đại Dương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108637718
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Quốc Tế Đại Sơn Hải
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201957656
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD & TM Quốc Tế Thời Đại Mới
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107765308
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XNK Quốc Tế Đại Hồng Phát
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701747670
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV & Đầu Tư Quốc Tế Đài Việt
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701642526
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD, TM & DV Quốc Tế MILACO
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101405884
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT TM, XD & DV Quốc Tế TQD
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108474132
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & DV TM Quốc Tế Minh Anh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107338680
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Quốc Tế Quỳnh Oanh
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400395645
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần PT XD & TM DV Quốc Tế 515
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106881358
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & DV TM Quốc Tế Pth
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0801248700
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD DV TM & Du Học Quốc Tế Lecs
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107006438
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD - TM & DV Kỹ Thuật Quốc Tế Nhật Minh
🏢 Địa chỉ: TP. Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802922186
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM & DV Quốc Tế An Phú
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802275267
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Đại Ngọc
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700603919
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đại Minh Đức Đảo Ngọc
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1702159956
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & DV TM Phương Ngọc
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701670604
Tìm gần giống
🔎 Search more