logo

Công Ty TNHH MTV XD TM Tây Đô

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 6300249969
Điện thoại: 0983260478, 0983260478
Ngành nghề
  • Chuẩn bị mặt bằng
  • Hoàn thiện công trình xây dựng
  • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
  • Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
  • Xây dựng nhà các loại
  • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
  • Xây dựng công trình công ích
Công Ty TNHH MTV XD TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hậu Giang
Mã số thuế: 6300249969
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Kỹ Thuật TM XD Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313267851
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309911262
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM Do
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305619806
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV XD Huy Độ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311664885
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM & XD Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500217928
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104286924
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD DV & TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2300935907
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & Quảng Cáo TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101740522
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM & DV Nam Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801315807
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101622494
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105521592
Tìm gần giống
VPĐD Số 2 Công Ty Cổ Phần TM & XD Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800786996-002
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV DL Sài Gòn Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801513012
Tìm gần giống
Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Tư Vấn TK XD TM Tây Đô
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Long
Mã số thuế: 0309911262-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM & XD Sao Đỏ
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800375784
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD & TM Sông Đô
🏢 Địa chỉ: Đắk Lắk
Mã số thuế: 6001395979
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV XD Nam Đô
🏢 Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
Mã số thuế: 3301546729
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV DV - TM - XD Vĩnh Đô
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801104683
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM Ban Mai Đỏ
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702466679
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV XD Thái Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1702181239
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & TM Tây Đô 66
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312667511
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD & TM Đông Tây
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315495211
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV XD VT Đông Tây
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310566081
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM Đỗ Ngọc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305815790
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM DV XD Đỗ Hiệp
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311870905
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD VT & TM SX Tây Nam Ssg
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314364664
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM & DV Đỗ Viễn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305712146
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM DV Đỗ Gia Bảo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309395586
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM Đo Đạc Cẩm Tú
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0308823990
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM XD PT Đô Thị Điền Thịnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311022052
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM - DV - XD Đồ Gỗ Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314742073
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD - TM Đo Đạc TV TK Thiện Nhân
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315923347
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM DV Môi Trường Đô Thị Trần Lâm
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312917842
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM Đầu Tư XD PT Đô Thị Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313017883
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & TM Tây Đô TDP
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802782771
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & TM Tây Đô Việt Phát
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106948436
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD & TM Tây Bắc
🏢 Địa chỉ: Lào Cai
Mã số thuế: 5300373058
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM Miền Tây
🏢 Địa chỉ: Hậu Giang
Mã số thuế: 6300224160
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD & TM Tây Hồ Minh
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4000696271
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM & DV Tây Tiến
🏢 Địa chỉ: Quảng Nam
Mã số thuế: 4001050000
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM DV Tây Sơn
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702794912
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty TNHH MTV XD TM DV Miền Tây
🏢 Địa chỉ: Trà Vinh
Mã số thuế: 2001107535-001
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD & TM Thành Đạt Tây Nguyên
🏢 Địa chỉ: Đắk Nông
Mã số thuế: 6400285752
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM DV Tân Tây Á
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801628221
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV TM XD An Phát Tây Ninh
🏢 Địa chỉ: Tây Ninh
Mã số thuế: 3901280502
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM DV Trực Tây Nam
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801414886
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Đầu Tư XD TM Tây Nguyên
🏢 Địa chỉ: Tây Ninh
Mã số thuế: 3901165757
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV XD TM DV Miền Tây Trần
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Long
Mã số thuế: 1500974274
Tìm gần giống
🔎 Search more