logo

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM Lâm Thành

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0311427179
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác
 • Trồng cây lấy củ có chất bột
 • Trồng cây mía
 • Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa
 • Trồng cây điều
 • Trồng cây hồ tiêu
 • Trồng cây cao su
 • Trồng cây cà phê
 • Trồng cây chè
 • Khai thác gỗ
 • Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
 • Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
 • Khai thác thủy sản biển
 • Khai thác thủy sản nội địa
 • Nuôi trồng thủy sản biển
 • Nuôi trồng thủy sản nội địa
 • Sản xuất giống thủy sản biển
 • Khai thác quặng sắt
 • Khai thác quặng kim loại quý hiếm
 • Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
 • Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
 • Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
 • Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ
 • Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
 • Sản xuất đồ gỗ xây dựng
 • Sản xuất bao bì bằng gỗ
 • Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM Lâm Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311427179
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT Công Nghệ & TM Lâm Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106506727
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM Hiệp Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311076428
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM DV Ngọc Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313685496
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT & KD TM Phúc Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314085413
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD Đầu Tư & PT Tân Đại Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310910136
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM Ngọc Hân - Chi Nhánh Quận Bình Thạnh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310986209-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần PT TM Đầu Tư Tín Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106887529
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT TM Hoàng Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104103352
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT TM Lợi Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108232359
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM Thiên Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105000180
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & PT Trường Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105262330
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106638547
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & PT TM Hà Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105762100
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD & TM Việt Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101590676
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT TM Trường Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101651826
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư SX & PT TM Đức Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104603796
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM DV Long Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201805808
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần PT DV TM & Đầu Tư Hà Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102575085
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT TM Hà Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104942340
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư PT Yên Thành
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901282272
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM PT Ctgt Trường Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108184916
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM Liên Việt Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106327277
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM & XD Long Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102684207
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT TM DV Hà Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105623001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng & PT TM Hà Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108038802
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM Liên Việt Thành
🏢 Địa chỉ: Hưng Yên
Mã số thuế: 0106327277-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM DV & XNK Hải Thành
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3501615708
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng PT TM Tấn Thành
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2300933882
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT XD & TM Lam Sơn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314383716
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Đầu Tư PT VT Thành Vinh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313585389
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT TM Hoàng Lâm
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105853710
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần PT Đầu Tư TM Sùng Lãm
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107468834
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Đầu Tư PT TM Sơn Lâm
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106681119
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT TM Khánh Lâm
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601118853
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD TM & PT Tùng Lâm
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102360121
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM DV Gia Lâm
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107375114
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX Đầu Tư & PT TM Dương Đại Lâm
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500450177
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT TM Thành Phú
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106927122
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT TM Thành Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104984735
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & PT Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105952380
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM Thành Phát
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105575693
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT & TM Thành Vinh
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901828321
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM Thành Lộc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103377110
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM & PT Thành Dền
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201593977
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần PT Đầu Tư & TM Thanh Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106476039
Tìm gần giống
🔎 Search more