logo

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Quỳnh Thanh

🏢 Địa chỉ: 121 Đường số 7A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305846189
Điện thoại: 0862755747
Ngành nghề
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Cho thuê xe có động cơ
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Quỳnh Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305846189
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Vạn Tín Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312623930
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Kiến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311929919
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Châu Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303560963
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn TK XD Tín Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309902412
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đại Tiến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314948099
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD TM Bến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310275533
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Liên Thành
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801297795
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Trung Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800913954
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Tất Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107810529
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Trường Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200873756
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Phúc Thành
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801291828
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Châu Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106027227
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Trường Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800864802
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201727980
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Hải Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201630114
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - TK XD Phước Thành
🏢 Địa chỉ: Bến Tre
Mã số thuế: 1300652311
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Sơn Thành
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901720511
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Hà Thanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107851701
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Loa Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103671948
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Trường Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101961232
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Trường Thành
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800872740
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & TK XD Mường Thanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106437914
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Kim Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500474248
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Hà Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102882840
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đại Ngọc Thành
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401379561
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD & TM Việt Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101469599
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Khảo Sát, TK & XD Nam Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104514419
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303547602
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn TK & XD Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304442176
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD An Thành Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303833441
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Kiến Thành An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305881289
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - TK XD - TM Thành Công
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304076339
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Thi Công XD Thanh Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313985919
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thẩm Tra TK XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312986099
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Quỳnh Châu
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900673812
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Quỳnh Minh
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201851233
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK & Tư Vấn XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901830899
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Thành Phát
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102362922
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Thành An
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500601143
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Thành An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900564404
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Thành Lộc
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901935362
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Thanh Hoá
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800753729
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Thành Công
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106101696
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Thanh Tùng
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801440775
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103260899
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & TK XD Thanh Hà
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102765505
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD & Đầu Tư Thành Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104726519
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Thanh Hóa
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801956979
Tìm gần giống
🔎 Search more