logo

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư PT Đất Việt Ban Mê

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 6001219589
Điện thoại: 0913411366
Ngành nghề
 • Hoạt động dịch vụ trồng trọt
 • Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Hoạt động tư vấn quản lý
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & Môi Trường Đất Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315004199
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & PT Việt Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313837773
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD & Tư Vấn Đầu Tư PT Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313468808
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư XD PT Quốc Tế Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312086789
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & Đầu Tư XD PT Quốc Tế Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312086789-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & PT XD Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106781667
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT Đất Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103018954
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Đất Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102191064
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & Đầu Tư Đất Việt
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0600491254
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Đất Việt
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900840728
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Đất Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104511584
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD TM Đất Việt
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201600967
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & TM Đất Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500563480
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & PT Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102113891
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & PT XD Việt Phát
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106714999
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & PT XD Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103243597
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD & PT TM Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102553356
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư PT XD Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103825637
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD & Đầu Tư PT Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201121420
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PT XD Ccs Khoa Việt
🏢 Địa chỉ: Đà Nẵng
Mã số thuế: 0401547022
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn, Đầu Tư TM & PT XD Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105609078
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đo Đạc Bản Đồ Đất Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310194771
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT DL Bản Sắc Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310774099
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - Đầu Tư - XD Đất Đỏ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305246103
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Đất Vàng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305512852
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT TM DV Mê Kông Việt Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312465804
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Bản Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312803394
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TM XD Tín Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312677164
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn TK & XD Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304442176
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & PT Liên Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312305818
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & PT An Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312646624
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xúc Tiến Đầu Tư Đất Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314402694
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & XD Vạn Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313316033
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD PT Thái Dương
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311904311
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD Tư Vấn Đầu Tư PT Đại Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312656301
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư PT XD Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311863376
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Tư Vấn Đất Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309902620
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & TK XD Đất Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310414508
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư XD PT Phú Cường
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309395931
Tìm gần giống
🔎 Search more