logo

Công Ty TNHH Cung Ứng Gia Sư & Việc Làm Xứ Thanh

🏢 Địa chỉ: Phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa, Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802465099
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
 • Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cho thuê ôtô
 • Cho thuê xe có động cơ khác
 • Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí
 • Cho thuê băng, đĩa video
 • Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
 • Hoạt động bảo vệ tư nhân
 • Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
 • Dịch vụ điều tra
 • Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
 • Vệ sinh chung nhà cửa
 • Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
 • Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan
 • Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
 • Đào tạo trung cấp
 • Đào tạo sơ cấp
 • Đào tạo đại học
 • Đào tạo thạc sỹ
 • Giáo dục thể thao và giải trí
 • Giáo dục văn hóa nghệ thuật
 • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
 • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Công Ty TNHH Cung Ứng Gia Sư & Việc Làm Xứ Thanh
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802465099
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cung Ứng Việc Làm Nhanh MH
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316812223
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Cung Ứng Việc Làm Phát Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315047675
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Giúp Việc Gia An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316910580
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cung Ứng Dịch Vụ & Việc Làm Vina - Bình An Store
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314644037
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Cung Ứng & Tư Vấn Việc Làm Bảo Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314420816
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Cung Ứng Giúp Việc Nhà Thanh Mai
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315085871
Tìm gần giống
DNTN Cung Ứng Việc Làm Hà Thu
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802270357
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cung Ứng Việc Làm Hà Nội
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108501675
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cung Ứng Việc Làm Minh Thi
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802414312
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động Việc Làm Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Thuận An
Mã số thuế: 3702956539
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực & DV Việc Làm Số 1
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5801334853
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Cung Ứng Giúp Việc Gia Đình
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107253613
Tìm gần giống
Công Ty TNHH DV TV Việc Làm Nam Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315171947
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Việc Làm Phú Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316465900
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV Việc Làm Tâm Thuận Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314927081
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Việc Làm Nhật Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315033506
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cung Ứng Lao Động BT Bến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312557646
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV CUNG Ứng LAO Động Chí Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313940682
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM Cung Ứng Vật Tư XD Đức Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312799726
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cung Ứng Thực Phẩm Tàu Biển Fang Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313218660
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Cung Ứng Lao Động Bến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314455470
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Sản Xuất Cung Ứng Vật Tư Sài Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315518194
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Thương Mại Cung Ứng Vật Tư Thuận Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312409567
Tìm gần giống
Công Ty TNHH SX TM Lâm Gia Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310633235
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD & Cung Ứng Thuận Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107719848
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM Cung Ứng DV Phú Thanh
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0601056984
Tìm gần giống
DNTN Tư Vấn Giới Thiệu Việc Làm Tiến Đạt Thành
🏢 Địa chỉ: Quảng Trị
Mã số thuế: 3200595173
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cung Ứng Tàu Biển Tân Thành
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201139979
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cung Ứng Vật Tư An Thành
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702295529
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Đại Thành
🏢 Địa chỉ: Bắc Ninh
Mã số thuế: 2300949988
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Vật Tư Thạch Thành
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601544869
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Dịch Vụ Cung Ứng Nhân Lực Hoàng Thành
🏢 Địa chỉ: Bình Dương
Mã số thuế: 3702955140
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cung Ứng Vật Tư Nông Nghiệp Đại Thành
🏢 Địa chỉ: Đắk Lắk
Mã số thuế: 6001228696
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Xử Lý Môi Trường Gia Thành
🏢 Địa chỉ: Khánh Hòa
Mã số thuế: 4201625288
Tìm gần giống
VPĐD Số 1 Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Vật Tư Tiến Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200545730-002
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Nhân Kiệt - Chi Nhánh Chơn Thành
🏢 Địa chỉ: Bình Phước
Mã số thuế: 0308022768-002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nhân Lực & Bất Động Sản Thuận Thành
🏢 Địa chỉ: Huyện Thuận Thành
Mã số thuế: 2301165993
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Tư Vấn Gia Sư Hoàng Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108846831
Tìm gần giống
Công Ty TNHH MTV Cùng Làm Việc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314886131
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Sự Minh Hoàng
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316574480
Tìm gần giống
Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Sự Thắng Lợi
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315959488
Tìm gần giống
🔎 Search more