logo

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thẩm Tra TK XD Thành Đô

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0312986099
Điện thoại: 0862646965, 0862646965
Ngành nghề
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
 • Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Lắp đặt hệ thống điện
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
 • Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
 • Hoàn thiện công trình xây dựng
 • Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hành khách ven biển và viễn dương
 • Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
 • Xuất bản phần mềm
 • Lập trình máy vi tính
 • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
 • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Cho thuê xe có động cơ
 • Cung ứng và quản lý nguồn lao động
 • Đại lý du lịch
 • Điều hành tua du lịch
 • Vệ sinh chung nhà cửa
 • Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
 • Xây dựng công trình công ích
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
 • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật
 • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thẩm Tra TK XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312986099
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303547602
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103260899
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TK & Tư Vấn XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901830899
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TK XD Tân Thành Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313142588
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Việt Kiến Đô
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310664025
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Đầu Tư XD Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104850347
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn & XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Tĩnh
Mã số thuế: 3001444162
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Khảo Sát XD Thủ Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106923199
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư & XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0103671306
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TM Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104596482
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Tư Vấn TK & Thi Công XD Đông Đô
🏢 Địa chỉ: Bến Tre
Mã số thuế: 1300635965
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM Đầu Tư & Tư Vấn XD Thành Đô
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104060250
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - TK XD Đô Thị
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304321943
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309818150
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Vạn Tín Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312623930
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Kiến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311929919
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Châu Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303560963
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Quỳnh Thanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305846189
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn TK XD Tín Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309902412
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tư Vấn TK & XD Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304442176
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đại Tiến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314948099
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD An Thành Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0303833441
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Kiến Thành An
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305881289
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - TK XD - TM Thành Công
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0304076339
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD TM Bến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310275533
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & Thi Công XD Thanh Bình
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313985919
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TK & XD Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200625400
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104221010
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Đô Thị Việt Nam
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800921472
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD & Đo Đạc Mê Linh
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802212154
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn XD & TK Đô Thị Tân Việt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106227032
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Liên Thành
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801297795
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Trung Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800913954
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Tất Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107810529
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Trường Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0200873756
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Thành Phát
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102362922
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Phúc Thành
🏢 Địa chỉ: Cần Thơ
Mã số thuế: 1801291828
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Châu Thành
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106027227
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Thành An
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0500601143
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Thành An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2900564404
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Trường Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0800864802
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Thành Lộc
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901935362
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK XD Thanh Hoá
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2800753729
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Phú Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201727980
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Hải Thành
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201630114
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn - TK XD Phước Thành
🏢 Địa chỉ: Bến Tre
Mã số thuế: 1300652311
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn TK & XD Thanh Tùng
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801440775
Tìm gần giống
🔎 Search more