logo

Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Eco Đất Xanh

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0108192699
Điện thoại:
Ngành nghề
 • Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng cây thân gỗ
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng họ tre
 • Trồng rừng và chăm sóc rừng khác
 • Khai thác gỗ
 • Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
 • Khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
 • Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
 • Khai thác thủy sản biển
 • Thu gom rác thải độc hại
 • Thu gom rác thải y tế
 • Thu gom rác thải độc hại khác
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế
 • Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác
 • Tái chế phế liệu
 • Tái chế phế liệu kim loại
 • Tái chế phế liệu phi kim loại
 • Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
 • Xây dựng nhà các loại
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
 • Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
 • Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
 • Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 • Bán buôn quặng kim loại
 • Bán buôn sắt, thép
 • Bán buôn kim loại khác
 • Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác
 • Vận tải hành khách đường bộ khác
 • Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
 • Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng
 • Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng)
 • Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác
 • Vận tải hàng hóa bằng xe thô sơ
 • Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác
 • Vận tải đường ống
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
 • Hoạt động kiến trúc
 • Hoạt động đo đạc và bản đồ
 • Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
 • Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
 • Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn
 • Quảng cáo
 • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
 • Hoạt động thiết kế chuyên dụng
 • Hoạt động nhiếp ảnh
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động khí tượng thủy văn
 • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu
 • Hoạt động thú y
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Eco Đất Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108192699
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư PT SX XD Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313739952
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0104766078
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316575396
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Cây Xanh Đô Thị - Vpt
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105863042
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh Thanh Xuân
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108596740
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Đô Thị Phổ Yên
🏢 Địa chỉ: Thái Nguyên
Mã số thuế: 4601145381
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Xanh Toàn Cầu
🏢 Địa chỉ: Bình Thuận
Mã số thuế: 3401134415
Tìm gần giống
VPĐD Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Môi Trường Trái Đất Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 1101404258-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Môi Trường Thủ Đô Xanh
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108178260
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Phương Nam
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0306176924
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Thành Phố
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316282431
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Bến Thành
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309142987-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Đình Thi
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5801287794
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Đỗ Tiến
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500552669
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Đỗ Cữu
🏢 Địa chỉ: Lâm Đồng
Mã số thuế: 5801290229
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Cttc
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0106066931
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Đạt Thắng
🏢 Địa chỉ: Nam Định
Mã số thuế: 0601075289
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Phương Đạt
🏢 Địa chỉ: Hải Dương
Mã số thuế: 0801145078
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Đạt Trần
🏢 Địa chỉ: Đắk Nông
Mã số thuế: 6400337344
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Nga Đạt
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Phúc
Mã số thuế: 2500553140
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Thành Đạt
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201650248
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Phát Đạt
🏢 Địa chỉ: Hải Phòng
Mã số thuế: 0201653753
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Cô Tô
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5701973824
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Xanh Tiến Đạt
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2802303877
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Gia Lâm
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0107490477
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Quảng Ngãi
🏢 Địa chỉ: Quảng Ngãi
Mã số thuế: 4300225555
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Số 1
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0101660210
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Ngọc Lặc
🏢 Địa chỉ: Thanh Hóa
Mã số thuế: 2801151759
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Đông Dương
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108984581
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Thành Quang
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105759394
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD Môi Trường Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0108979246
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Cẩm Phả
🏢 Địa chỉ: Quảng Ninh
Mã số thuế: 5700487243
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Đan Phượng
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0105972820
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Kon Tum
🏢 Địa chỉ: Kon Tum
Mã số thuế: 6100146571
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Tam Điệp
🏢 Địa chỉ: Ninh Bình
Mã số thuế: 2700150406
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nghệ An
🏢 Địa chỉ: Nghệ An
Mã số thuế: 2901776440
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Môi Trường & Đô Thị Lục Ngạn
🏢 Địa chỉ: Bắc Giang
Mã số thuế: 2400291276
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Vệ Sinh Môi Trường Đô Thị
🏢 Địa chỉ: Hà Nội
Mã số thuế: 0102646307
Tìm gần giống
🔎 Search more