logo

Công Ty Cổ Phần XD TM DV XNK Bảo Ngọc Sài Gòn

🏢 Địa chỉ:
Mã số thuế: 0311750799
Điện thoại: 0986439808, 0986439808
Ngành nghề
 • Phá dỡ
 • Chuẩn bị mặt bằng
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
 • Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
 • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
 • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
 • Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ
 • Bán buôn thực phẩm
 • Bán buôn đồ uống
 • Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
 • Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
 • Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
 • Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
 • Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 • Nuôi trồng thủy sản biển
 • Xây dựng nhà các loại
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Công Ty Cổ Phần XD TM DV XNK Bảo Ngọc Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311750799
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Sài Gòn Đại Bảo
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312504669
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XD XNK Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313820378
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT TM XNK XD Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316536767
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XNK Lê Nguyễn Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314950651
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM XNK Quý Nam Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313034342
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XNK TM & DV Bình Minh Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310950643
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Cảng Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0301434709
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV St Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314285966
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV G.B Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309763776
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần VT ĐT XD TM XNK Thanh Duy Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315942237
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM - DV TK XD Đông Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314737330
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX TM DV XNK Đại Tín Phát Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316197112
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV Tư Vấn TK & XD Nam Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312190229
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Yến Sào Viễn Đông Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0311633118
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Ô Tô Đức Cường Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310628676
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Phú Hoa Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: Vĩnh Long
Mã số thuế: 1501098622
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Tân Hoàng Đạt Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: Quận Gò Vấp
Mã số thuế: 0316730002
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư XD & PT DV TM Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: Kiên Giang
Mã số thuế: 1702012537
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM XNK Sài Gòn Quốc Tế
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315856203
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM DV Sài Gòn Xanh
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0309818418
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Hội Nhập - TM - DV - XNK Sài Gòn Fqc
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313757581
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD Sài Gòn Tín Phát
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313618972
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần DV TM & XD Sài Gòn Quốc Tế
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305221363
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & PT TM DV XNK Sài Gòn Việt
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312518950
Tìm gần giống
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần DV TM & XD Sài Gòn Quốc Tế
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0305221363-001
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư TM DV XNK Sài Gòn - Hà Nội
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314337050
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV XD XNK Bảo Long
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315215859
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV DL - XD XNK Ngọc Mỹ
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0315185918
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM DV & XD Ngọc Bảo Phát
🏢 Địa chỉ: Bà Rịa - Vũng Tàu
Mã số thuế: 3502290851
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV VT Ngọc Bảo Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316337521
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Ngọc Minh Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314135079
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK Bảo An Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313797270
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XNK & DV Cảng Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302976687
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XD KD XNK Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313878385
Tìm gần giống
Công Ty TNHH TM DV XNK XD Đông Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313456400
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XNK Xe Máy Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312980971
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Phát Triển TM XNK Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0313053289
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM XNK Gia Dụng Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314823798
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư TM XNK Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312445156
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần SX & DV XNK Rau Quả Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302659529
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Tst Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314553252
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM & XD Điện Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302378662
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM & VT Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0312254578
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM SX Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0302149662
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT TM XD Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316504490
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần TM - DV Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0300604838
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần ĐT XD & TM Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314865082
Tìm gần giống
Công Ty Cổ Phần XD TM Cơ Điện Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0314144838
Tìm gần giống
Công Ty TNHH XD TM DV Cơ Điện Sài Gòn
🏢 Địa chỉ: TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0310910496
Tìm gần giống
🔎 Search more